A Bolyky Tamás Általános Iskola a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0616 azonosítószámú „”Bolykis kompetenciák erősítése” című pályázattal 12 millió Ft összegű támogatáshoz jutott.

Az iskola a projekt keretében a tanórán kívüli tevékenységeket erősíti, mégpedig a következő elemek végrehajtásával:

·         ökotábor

·         természetközeli sporttábor

·         nyelvi témahetek

·         egészségnap az egészséges életmóddal összefüggésben

·         családi életre nevelést támogató programok

·         pedagógiai továbbképzések

·         oktatási, szakmai anyagok és sporteszközök beszerzése.

A fejlesztés hozzájárul iskolánk Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok és jövőkép hatékonyabb megvalósításához, mivel elősegíti, hogy a felmerülő igényeknek és elvárásoknak megfelelően biztosítsa az oktatáshoz és az önművelődéshez szükséges alapfeltételeket. Hozzájárul, hogy a tanulók minél eredményesebben szerepeljenek a kompetencia-méréseken. Biztosítja a minőségi szakmai munka megerősítését, fejlesztését, a szakmai fejlődést, az ön- és továbbképzés lehetőségét, valamint a gyermekek részére az élményalapú tudás megszerzését, az eszközjellegű- és szociális kompetenciák fejlődését.

A projekt 2015. május 20-án kezdődött el, és 2015. október 31-én ér véget.
 
 
Széchenyi 2020 - EFOP-3.2.3-17-2017-00061
 
"A köznevelés digitális műhelye"

A projekt tartalmának bemutatása: 

Intézményünkben a digitális fejlődés nyújtotta interaktív és motiváló hatású lehetőségek kiaknázása érdekében fokozatosan kiterjesztjük az IKT-alapú oktatást és a digitális pedagógiai módszertanok alkalmazását.

Sok játékos tevékenységet iktatunk be a tanítás-tanulás folyamatába, különösen a digitális módszertani csomagok eszközeinek alkalmazásával.

A digitális módszertannal támogatott órák differenciáló, felzárkóztató, illetve motiváló, játékosító lehetőségeinek kiaknázása különösen az 5. és a 7. évfolyamokon. 

A program nélkülözhetetlen része a LabView szoftver és a Lego Mindstorms EV3 készlet, valamint a "Digitális Grafika - 3D világ a használható kreatív tudás digitális pedagógiai-módszertani csomag."

A pályázat útján beszerzett eszközök:

- Interaktív tábla és kijelző
- Tanulói tabletek
- Lego Mindstorms készletek
- Digitalizáló tábla
- 3D nyomtató
- Lézervágó
- Projektor

A programcsomagokkal és eszközökkel implementációs napok alkalmával ismerkedett meg a tantestület.


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése