Iskolánkról

A Bolyky Tamás Általános Iskola 1983-ban kezdte meg működését a város legfiatalabb lakónegyedében. Tiszta levegőjű, egészséges és szép a környezete. A közvetlen szomszédságban található csónakázó tó és szabadidőpark nagyszerű lehetőségeket nyújt a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek színesebbé tételéhez. A városi strand, a stadion, a sportcsarnok, az ÁMK, a Városi Könyvtár közelsége növeli a tanulók sportolási, művelődési lehetőségeit, melyeket iskolánk maximálisan ki is használ.

Iskolánk udvarán parkosított terület, bitumenezett sportpálya található. Udvari padok és mászótornyok biztosítják a tanórák közötti szünetek kellemes eltöltését, az alsó- és felső tagozatos tanulók számára egyaránt.

Az intézmény két épülettömbből áll.
Az egyikben konyha és étterem működik, mely ebédkihordási lehetőséget biztosít a környék lakóinak is.

Ugyanitt található jól felszerelt tornatermünk, mely nemcsak tanulóinknak, hanem a szüleiknek és a szomszédos üzem dolgozóinak is lehetőséget ad a sportoláshoz.

A tornatermi szárnyban, a tornateremtől leválasztva az emeleti részen a technika-háztartástan és a vizuális kultúra oktatására külön szaktanterem szolgál.

A főépületben az osztálytermek mellett kémia-fizika, földrajz-biológia szaktanterem, korszerűen felszerelt számítástechnika és nyelvi labor működik.

Könyvtárunkat (melynek tartalmilag igen gazdag az állománya) tanítási órákra és órán kívüli foglalkozásokra is igénybe vesszük.

Iskolai ünnepségeink, közös megbeszéléseink megtartására alkalmas, jó akusztikájú az aulánk.

A létszámot tekintve a közepes nagyságú iskolák közé tartozunk. A csoport és osztálylétszámok az oktatási törvény határainak megfelelnek.

Szakosellátottságunk teljes. A tantestület zöme egykorú, összeszokott és áldozatos és odaadó munkájának köszönhetően az iskola az eredményeket illetően a város élvonalába került.

Intézményünk jó működő, családias jellegű hagyományrendszert alakított ki, melyet folyamatosan ápolunk és gazdagítunk. E téren nagy hangsúlyt fektetünk a népi hagyományok, szokásrendszerek felélesztésére. Az iskola céljai között szerepet tölt be a ‘mindenkit sikerhez juttatás’ elve. Programválasztékunk gazdagsága lehetővé teszi a tanulók azonosulását iskolánk céljaival.

Iskolánk névadója tiszteletére (Bolyky Tamás az egri törökverő hős) ‘emlékfalat’ alakítottunk ki. Bolyky Tamás díjban részesülnek a 8 éven át kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók a ballagási ünnepségen. Ezen alkalommal a búcsúzó 8. osztályosok koszorút helyeznek el az emlékfalon.

Munkánk elismerését jelenti, hogy tanulóinkat szívesen fogadják a középfokú intézmények.

Az Iskolaszék szülői oldalának kezdeményezésére jött létre a Bolyky Tamás Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány.

1. Ennek célja a tehetséges és hátrányos helyzetű tanulóink támogatása.

2. Az iskola felszerelésének javítása.

Iskolánk fenntartója: Ózd Város Önkormányzata. A fenntartó által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása.

E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben 8 évfolyamos általános iskola működik.

Az intézmény körzetében élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzetét figyelembe véve alakítottuk ki iskolánk nevelő és oktató munkáját: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehezebb körülmények között élő, esetenként hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését.

Hitvallásunk:

Legyen az iskola a tudás és a vidámság háza,
ahol minden a gyerekekért történik.